Värmlandsfår

Värmlandsfåren är en av tio svenska allmogeraser som idag bevaras i genbank av Föreningen Svenska Allmogefår.

Allmogefåren var tidigare vanliga i Sverige men i slutet av 1800-talet började antalet minska. På allmogefårsföreningens hemsida kan man läsa mer om hur det hela startade med återupptäckten av rasen och bevarandearbetet som startade år 1997. Idag finns det närmare 4000 individer av Värmlandsfår i Sverige som bevaras i genbanken. Och vår besättning är en av dom.

 

Fåren varierar mycket och kan finnas i alla färger som förekommer hos får. Även ullen varierar i typ, från rya till gobeläng och finullstyp men även så kallad vadmalsull är mycket vanlig. Ullen lämpar sig väl till hantverk och är lätt att spinna och tova.

Vuxna tackor väger mellan 45-85 kg. De är goda mödrar och får oftast två lamm per gång, men trillingar förekommer. Ungtackor får vanligtvis ett lamm.

 

Våra Värmlandsfår betar våra naturbeten. De är duktiga sly- och buskätare och de gör ett fantastiskt jobb med att hålla landskapet öppet. Var och en har sin egen personlighet, de med hög integritet och de som är väldigt sociala och kelsjuka. Dom har en stark flockkänsla och håller ihop i vått och torrt ute på betet.

Vi får både kött och skinn ifrån fåren. De oklippta fällarna blir magiskt vackra. Även ullen används till tovning.