År 2012 tog vi över en korsningsbesättning med ca 30 dikor. Vi har sedan dess jobbat ganska hårt med våra egna avelsmål och idag består besättningen av ca 75 dikor och 20 ungdjur av raserna Hereford och Belted Galloway. 

Dom lämpar sig utmärkt på våra naturbetesmarker, är lugna och växer långsamt så köttet blir väldigt mört och fint marmorerat.


År 2018 kom dom första fåren till gården. Det var en besättning med 24 st Gotlandstackor och en besättning med 25 st Värmlandstackor. Värmlandsfåren håller vi i genbank för att hjälpa till att bevara rasen. Fåren växelbetar tillsammans med korna för att hålla landskapet öppet.

September 2021 köpte vi även in en liten besättning med Walliska Svartnosfår - rasen med ryktet "det sötaste fåret i världen"


Sigrid och Saga, två Linderödssuggor kom till gården sommaren 2020. Hittar vi en galt som passar damerna så kommer det bli små kultingar här framöver.

Ett gäng med Svensk myskanka vankar fram på gården. När de inte är i sin ankgård så är de utmärkta skadedjursbekämpare trädgården. Dom är dessutom väldigt roliga och vackra att titta på. 

Övriga djur på gården är en islandshäst och en shettis. Gula stallet där dom står, är en byggnad från år 1896. Den har förr i tiden servat som köttdjursstall och även stuteri de senaste 40 åren. Vi har nu börjat renovera och när allt är klart kommer vi kunna ta emot ca 8 inackorderingar.